Plato – An Audio Course

This is an introductory course on the philosophy of Plato. It is presented by: Profs. Michael Zammit and Produced by Ivan Said in collaboration with the Departement of Philosophy of the University of Malta.

2

Program 1: L-Ewtifro – Is-sagru u l-Profan kif jarahom Socrates.
Program 2: L-Apologija – Diskors ta’ Socrates quddiem is-Senat.
Program 3: Il-Krito – Socrates fil-habs.
Program 4: Fido – L-ahhar mumenti ta’ Socrates.
Program 5: Kif Platun ihares lejn l-imhabba.
Program 6: Kif Platun ihares lejn il-gmiel.
Program 7: Il-gmiel u l-imhabba fl-gharfien tar-ruh. (1)
Program 8: Il-gmiel u l-imhabba fl-gharfien tar-ruh. (2)
Program 9: Il-lingwa u r-realta – ir-rabta bejn il-kliem u l-hwejjeg infushom.
Program 10: Il-Protagora – X’inhi l-edukazzjoni.
Program 11: Ir-Repubblika – X’inhu l-haqq? Xi jfisser li tkun gust?
Program 12: Il-komunita’ mibnija fuq ix-xoghol.
Program 13: X’tip ta’ muzika u ezercizzju gimnastiku jinhtieg li jinghataw il-hakkiema fl-edukazzjoni taghhom.
Program 14: Kif Platun jara u jiggudika sistemi politici differenti.
Program 15: It-twemmin religjuz ta’ Platun.
Program 16: Ir-razzjonalizmu u s-sensi.
Program 17: Diskussjoni dwar diversi aspetti tal-filosofija ta’ Platun: Michael Zammit, Jesmond Vassallo, Gilbert Calleja u Glen Calleja.